Polityka prywatności.

regulamin-sklepu-jp2

Wstęp

Niniejsza strona internetowa („Sklep internetowy”) jest obsługiwana
przez F.P.U.H. „Jan-Pol” BIS z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul.
Sikorskiego 34a, wpisaną do CEDG pod numerem 1971, NIP 9490059760, REGON 150533214 („Administrator”).

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji
na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji
usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, jak również
zasady wykorzystywania powiadomień Web Push przez Serwis.
Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Serwisu.
Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków
bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Serwisie
Administratora.

Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich
przeglądarkach internetowych, np. mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie
wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W przypadku braku zmiany
ustawień w powyższym zakresie, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci
Urządzeń. Zmiana ustawień plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność
Serwisu (przykładowo w sklepie internetowym niemożliwym może okazać się
przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na
niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania
zamówienia).

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej
polityki ochrony prywatności i plików Cookies czy powiadomień Web Push,
prosimy o skontaktowanie się z nami pod następującym adresem
sklep@argumentshop.pl

§ 1. Definicje

Administrator – oznacza F.P.U.H. „Jan-Pol” BIS z siedzibą Częstochowie (42-200), ul. Sikorskiego 34a, wpisaną do CEDG pod numerem 1971, NIP 9490059760, REGON 150533214, która świadczy usługi drogą
elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach
Użytkownika, przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane
m.in. za pośrednictwem Serwisu, jak również udostępnia za pośrednictwem
Serwisu powiadomienia Web Push.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Powiadomienia Web Push – oznacza komunikaty zawierające m.in. informacje marketingowe, w tym o aktualnych promocjach dostępnych w Serwisie, wysyłane przez Serwis do
przeglądarki internetowej Użytkownika.

Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika na tego typu komunikację. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: argumentshop.pl i pl Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą
elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług
drogą elektroniczną.

§ 2.Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania
lub oprogramowania złośliwego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają
  tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają
  tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub
  wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

§ 3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 • konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych
  Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
  internetowych Serwisu;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i
  anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za
  pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki
  sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co
  umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych
  dostosowanych do preferencji Użytkownika;

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących
celach:

 • konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych
  Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
  internetowych Serwisu (administrator Cookies: i-Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Opolu);
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;
 • świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych
  dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi
  analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s
  w USA, RTB S.A. z/s w Warszawie, Cube Group S.A. z/s w Warszawie.

§ 4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania
dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia
dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i
uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.

Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na
urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 5. Powiadomienia Web Push

 1. Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej
  Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na ich otrzymywanie.
  Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień Web Push Użytkownik
  powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową
  zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda
  przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję).
 2. Zgoda na otrzymywanie powiadomień Web Push może zostać w każdej
  chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej
  Użytkownika.
 3. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników
  korzystających z powiadomień Web Push. Użytkownicy są identyfikowani
  wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich
  przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu.

§ 6. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator,
  tj. F.P.U.H. „Jan-Pol” BIS z siedzibą w Częstochowie.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i
  zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem Sklepu. 
 3. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z
  Rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w
  celach związanych z korzystaniem z Sklepu, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (w tym na przykład w celach handlowych i marketingowych oraz wysyłki newslettera).
 6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, a w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora – na czas zgodny z przepisami prawa.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed utworzeniem tego Urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 13. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb i zainteresowań Użytkownika oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje Administratora nie są zautomatyzowane.

§ 7. Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies

Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies
będą udostępniane na niniejszej stronie.

Aktualizuję
 • Brak produktów w koszyku.